Všetky články

Rezervačná zmluva pri predaji nehnuteľnosti

Rezervačná zmluva pri predaji nehnuteľnosti

So zmluvami sa stretávame v rôznych oblastiach a ich spísaním si zabezpečujeme v budúcnosti istotu niečoho, na čom sme sa písomne dohodli. Výnimku netvorí ani rezervačná zmluva pri predaji nehnuteľnosti.

V rámci komplexných služieb vám seriózny realitný maklér dokáže sprostredkovať takúto formu dohody o uzatvorení vzájomného obchodu. V takomto prípade však odporúčame a uprednostňujeme podpis trojcestnej rezervačnej zmluvy, v ktorej vystupujú traja účastníci, a to predávajúci, kupujúci a maklér. Ten plní rolu nezávislého sprostredkovateľa.

Správne spísaná rezervačná zmluva predstavuje rovnocennosť

Pri vytvorení rezervačnej zmluvy je potrebné klásť dôraz na jej formálnu stránku aby obsahovala všetky dôležité náležitosti. Správne spísaná rezervačná zmluva je rovnocenne výhodná pre všetkých účastníkov a je dôležitým krokom k tomu, aby prevod nehnuteľnosti neskončil vo fáze, keď už obchod speje k úspešnému koncu. 

Preverenie záujemcu pred predajom

Pred samotným podpísaním rezervačnej zmluvy by mal predávajúci vedieť bližšie informácie o záujemcovi a o tom, akou formou bude vyplatená kúpna cena. Mal by si položiť otázky ako: Nie je záujemca špekulant? Na aký účel je nehnuteľnosť kupovaná? Akým spôsobom bude nehnuteľnosť financovaná? Má záujemca nárok na získanie hypotéky v požadovanej výške?

Najideálnejšia situácia nastane v prípade, keď má kupujúci k dispozícií hotovosť. Vtedy odporúčame vinkuláciu peňazí formou bankovej alebo notárskej úschovy, čím sa zaručí bezpečnosť a zrýchli sa celý proces predaja nehnuteľnosti. V praxi sa však najčastejšie stretnete s financovaním kombináciou hotovosti a hypotéky.

Na čo si dať ako kupujúci pozor

Ak ste na mieste kupujúceho, nemali by ste podpísať rezervačnú zmluvu skôr, ako budete poznať všetky dôležité informácie týkajúce sa nehnuteľnosti. Ide predovšetkým o informácie týkajúce sa zistení: Je predávajúci skutočným majiteľom nehnuteľnosti? Koľko spoluvlastníkov je na liste vlastníctva? Je nehnuteľnosť v osobnom alebo družstevnom vlastníctve? Zhoduje sa uvedená výmera so skutočnou? Existujú ťarchy, nedoplatky alebo skryté vady na nehnuteľnosti?

V serióznych obchodoch sú tieto otázky zodpovedané včas, aby sa predišlo neskorším komplikáciám. V takom prípade už nič nebráni podpísaniu rezervačnej zmluvy a nastáva čas na dokončenie vybavenia úveru, prípravy na vysťahovanie a možno sa s predávajúcim obzrieme aj po novom bývaní. 

Rezervačná zmluva - podpis zmluvy zahŕňa poplatok

Rezervačný poplatok skladá budúci kupujúci pri podpise rezervačnej zmluvy. Tento poplatok zaručuje, že celý obchod prebehne bez ďalších problémov a k spokojnosti oboch strán. 

Pri predaji nehnuteľnosti odporúčame využiť služby realitných maklérov, ktorí vám poradia a prevedú vás celým procesom predaja aby bol pre vás čo najvýhodnejší.

Potrebujete pomôcť s predajom nehnuteľnosti?
Kontaktujte nás

Autor článku -
Ivan Žák
Dátum publikovania - 20.9.2023
Kategória - Tipy

Z kategórie

Odporúčané články