Všetky články

Daňové priznanie z nehnuteľnosti

Daňové priznanie z nehnuteľnosti

Kúpili ste v roku 2023 nehnuteľnosť? Vzniká Vám povinnosť podať do konca januára 2024 daňové priznanie z nehnuteľností. V dnešnom článku si prečítate ako správne priznanie podať, na čo si dať pozor, a ktoré dátumy by ste si mali zapamätať.

Existujú tri druhy dane z nehnuteľnosti

Zákon na Slovensku rozlišuje tri druhy dane:

 

  • 1. Daň z bytov a nebytových priestorov
  • 2. Daň zo stavieb
  • 3. Daň z pozemkov

 

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Daňová povinnosť spravidla vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom (správcom, nájomcom alebo užívateľom) domu, bytu, nebytového priestoru alebo pozemku.

 

Naopak, zaniká 31. januára zdaňovacieho obdobia, v ktorom vlastníctvo (správa, nájom alebo užívanie) daňovníkovi zanikne.

 

dan z nehnutelnosti - Hestia

 

Komu podať daňové priznanie z nehnuteľnosti?

Daňové priznanie musíte podať správcovi dane (t.j. obci / mestu) najneskôr do posledného kalendárneho dňa januára 2024. Ak nenastanú s nehnuteľnosťou žiadne zmeny, napr. zmena pozemku na stavebný, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

 

Čo robiť v prípade nadobudnutia dedením?

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou alebo dedením, máte povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Tá vzniká prvý deň v mesiaci po mesiaci, v ktorom ste sa stali vlastníkom.

 

Príklad: Ak ste zdedili nehnuteľnosť dňa 14.11.2023, tak ste povinný priznanie pridať do 30 dní počítaných od 01.12.2023.

 

Kedy podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností?

Ak ste daňové priznanie urobili hneď pri nadobudnutí nehnuteľnosti, sú 3 prípady, v ktorých ste povinný podať čiastkové priznanie, v ktorom uvediete zmeny oproti predošlému priznaniu.

 

Koho sa to týka?

  • Tých, ktorí sa stali vlastníkmi, správcami, užívateľmi či nájomcami ďalšej nehnuteľnosti
  • V prípade, že nastali zmeny na nehnuteľnosti (napr. účel využitia)
  • Tých, ktorým zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie.

 

Aká je výška dane?

Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným záväzným nariadením obec alebo mesto (sadzbu môžete dohľadať na internetovej stránke vašej obce). Na základe sadzby obce, v ktorej žijete sa vypočíta vaša daň.

 

Výpočet dane z nehnuteľností

výmena podlahovej plochy bytu / nebytového priestoru X sadzba dane
(do podlahovej plochy sa nezarátava balkón ani lodžia, ale zarátava sa pivnica)

 

 

Dokedy daň zaplatiť?

Daň z nehnuteľnosti zaplatíte až po jej vyrubení. Rozhodnutie vyrubenia vám bude doručené. Daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Zároveň máte do 30 dní odo dňa doručenia nárok na odvolanie. V praxi je daňovník povinný daň uhradiť do 45 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozhodnutia zvyknú byť obcami na Slovensku rozposielané v mesiacoch máj - jún.

 

Aký je postup v prípade spoluvlastníctva?

Ak je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve, daňové priznanie môže podať každý spoluvlastník za svoj podiel alebo sa môžu spoluvlastníci dohodnúť, že priznanie podá jeden z nich, s tým, že ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu.

 

Ak sa jedná o spoluvlastníctvo v manželstve, priznanie môže podať jeden z nich, pričom obaja ručia za daň spoločne a bez rozdielu.

 

Aká hrozí pokuta za nepodanie daňového priznanie k dani z nehnuteľností?

Ak daňovník nepodá daňové priznanie v stanovenej lehote zákonom, správca dane má právo uložiť mu pokutu vo výške od 5 do 3 000 €. Ak daňovník priznanie nepodá ani po prvej výzve správcu, správca dane uloží pokutu vo výške od 10 do 6 000 €.

 

Ako na vyplnenie a podanie priznania?

Na daňové priznanie existuje predpísané tlačivo, ktoré má rovnakú formu pre fyzické aj právnické osoby. Podať ho môžete v dvoch formách:

 

  • 1. možnosť: V papierovej forme prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor ustanovuje MFSR.
  • 2. možnosť: V elektronickej forme prostredníctvom formulára. Pre odoslanie je potrebné prihlásiť sa svojím občianskym preukazom (EID karta) na portáli.

 

Máte v novom roku záujem o kúpu či predaj nehnuteľnosti? Kontaktujte nás, spoločne nájdeme vaše bývanie snov!

Potrebujete pomôcť s predajom nehnuteľnosti?
Kontaktujte nás

Autor článku -
Lucia Peštová
Dátum publikovania - 22.1.2024
Kategória - Tipy

Z kategórie

Odporúčané články

Ako sa vyvarovať podvodom pri kúpe nehnuteľnosti
Tipy 20.3.2024 - Ivan Žák
Ako sa vyvarovať podvodom pri kúpe nehnuteľnosti
Kúpa nehnuteľnosti predstavuje v živote každého človeka veľký krok do neznáma, ktorý je zároveň spojený s veľkou dávkou zodpovednosti a obrovským, ale zároveň nepredpokladateľným rizikom. Viete, ako v dnešnej dobe odhaliť podvody pri kúpe nehnuteľnosti a na čo si dať pozor?   Obchodovanie s nehnuteľnosťami predstavuje riziko   Pri kúpe nehnuteľnosti na vás čakajú rôzne […]
Hypotéka pre mladých – cesta k vlastnému bývaniu
Tipy 28.2.2024 - Ing. Michal Sládek
Hypotéka pre mladých – cesta k vlastnému bývaniu
Stále viac mladých túži po vlastnom bývaní. Avšak s narastajúcimi cenami nehnuteľností sa musia čoraz častejšie obracať na pomoc bánk. Medzi obľúbenú formu získavania a financovania bývania patrí využitie hypotéky pre mladých.   Aké možnosti ponúka tento druh hypotéky a na čo si dať pozor pri kúpe nehnuteľnosti? A viete, ako ju môžete získať či […]
Sprievodca ESKN portálom
Tipy 21.12.2023 - Ivan Žák
Sprievodca ESKN portálom
Viete, že existuje portál, ktorého využívaním si dokážete overiť informácie o nehnuteľnosti či jej skutočnom majiteľovi a zamedziť tak možnému podvodu pri kúpe? ESKN (v minulosti KAPOR) je oficiálny záznam o vlastníctve, rozlohe, umiestnení a iných relevantných informáciách týkajúcich sa pozemkov a budov. Prinášame Vám jednoduchého sprievodcu katastrom nehnuteľností, dnes: Elektronické služby katastra nehnuteľností ESKN. […]