Všetky články

Čo nás čaká na realitnom trhu v roku 2024?

Čo nás čaká na realitnom trhu v roku 2024?

Realitný trh sa neustále mení vplyvom ekonomických, spoločenských a technologických faktorov. Čím bližšie sme k roku 2024, musíme sa podrobnejšie zamerať na trendy a prognózy na trhu s nehnuteľnosťami v nadchádzajúcom roku. V tomto článku sa budeme venovať kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim realitný trh, od urbanizácie a technológií po udržateľnosť a ekonomické podmienky. Poskytneme pohľad do toho, čo môžeme my, ako realitná kancelária, ale aj vy ako kupujúci očakávať na trhu s nehnuteľnosťami v roku 2024.

 

Rozvoj smart home technológií

 

Smart home technológie budú naďalej rásť v popularite. Kupujúci chcú stále viac domov, ktoré sú vybavené inteligentnými systémami pre zabezpečenie, osvetlenie, klimatizáciu a ďalšie. Realitné kancelárie budú musia rozumieť týmto technológiám a vedieť ich vhodne prezentovať kupujúcim.

 

Rozšírenie internetu vecí (IoT): Čoraz viac zariadení v domácnostiach bude pripojených k internetu, čo umožní ich vzájomnú komunikáciu a riadenie cez smart telefóny alebo hlasové asistentky.

 

Zlepšená konektivita: S nástupom 5G technológie bude väčšia rýchlosť a spoľahlivosť internetového pripojenia, čo umožní plynulejšie fungovanie smart zariadení a aplikácií.

 

Rozvoj umelej inteligencie (AI) a strojového učenia: Smart zariadenia sa budú schopné učiť z používateľského správania a prispôsobovať sa podľa potrieb domácnosti. To znamená inteligentnejšie a efektívnejšie riadenie domácnosti.

 

Rozšírenie hlasových asistentiek: Hlasové asistentky ako Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri budú stále viac integrované do rôznych smart zariadení, umožňujúc používateľom jednoduché riadenie domácnosti pomocou hlasu.

 

Energetická efektívnosť: Smart technológie budú pomáhať domácnostiam efektívnejšie riadiť spotrebu energie, čo povedie k zníženiu nákladov a pozitívnemu dopadu na životné prostredie.

 

Rozvoj smart bezpečnostných systémov: Zabezpečenie domácností pomocou smart kamerových systémov, pohybových senzorov a inteligentných zámkov bude stále sofistikovanejšie a presnejšie.

 

Zdravotná a starostlivosť o seniorov: Smart zariadenia budú poskytovať technologické riešenia pre sledovanie zdravia a pohody v domácnostiach, čo pomôže starostlivosti o seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami.

 

Rozvoj smart spotrebných zariadení: Okrem tradičných spotrebných zariadení ako chladničky, práčky a televízory, sa očakáva, že nové typy spotrebných zariadení budú inteligentnejšie a energeticky efektívnejšie.

 

Celkovo očakávame, že smart technológie v domácnostiach budú pokračovať v rýchlom rozvoji, pričom budú klásť dôraz na pohodlie, bezpečnosť, energetickú efektívnosť a zlepšenie kvality života obyvateľov domácností.

 

 

Realitný trh ovplyvňuje trend udržateľnosti

 

ESG (Environmental, Social a Governance) faktor ovplyvňuje realitný trh a významne ovplyvňuje rozhodnutie potenciálneho kupujúceho či investora o investovaní do nehnuteľností. Keďže zmena klímy sa dostáva stále do popredia, udržateľnosť a energetická účinnosť sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja nehnuteľností v roku 2024.

 

Energetická účinnosť: Stále viac kupujúcich a nájomníkov je zameraných na nehnuteľnosti, ktoré sú energeticky efektívne. Investície do energeticky účinných technológií a izolácie sa stávajú atraktívnymi pre vlastníkov nehnuteľností, pretože môžu znamenať nižšie náklady na energiu a zlepšiť celkovú hodnotu nehnuteľnosti.

 

Zelené budovy: Stavba a dizajn nehnuteľností sa sústreďuje na udržateľné materiály a technológie, ktoré znižujú ekologický odtlačok. Zelené budovy zahŕňajú použitie obnoviteľných zdrojov energie, zníženú spotrebu vody a ekologické stavebné materiály.

 

Rozvoj mestských plánov: Udržateľné mestské plánovanie zahŕňa tvorbu verejných priestranstiev, zlepšenie hromadnej dopravy a podporu peších a cyklistických zón. Tieto zmeny môžu ovplyvniť ceny nehnuteľností v určitých častiach mesta.

 

Rastúci záujem kupujúcich: Ľudia sú čoraz viac informovaní o environmentálnych problémoch a hľadajú nehnuteľnosti, ktoré zodpovedajú udržateľným normám. Tento záujem môže viesť k väčšej dôvere v udržateľné projekty a vývoj nehnuteľností. Rovnako rastie záujem aj o sezónne riešenia pre vaše domácnosti, ako je fotovoltaika či solárne panely.

 

Zvýšená hodnota nehnuteľností: Udržateľné nehnuteľnosti môžu mať vyššiu hodnotu na trhu kvôli nižším prevádzkovým nákladom, nízkej spotrebe energie a vyššiemu komfortu obyvateľov. Investície do udržateľnosti môžu zvýšiť dlhodobú hodnotu nehnuteľnosti.

 

Tieto faktory vedú k zmenám v realitnom trhu a podporujú trend udržateľnosti týkajúci sa stavebníctva, dizajnu a používania nehnuteľností. Očakávame, že tento trend bude pokračovať a že budúcnosť realitného trhu bude značne ovplyvnená udržateľnosťou.

 

Záver - Realitný trh v roku 2024

 

Trh s nehnuteľnosťami v roku 2024 sa javí ako dynamický a schopný reagovať na širokú škálu sa rozvíjajúcich faktorov. Urbanizácia, technológie, udržateľnosť, trendy v práci na diaľku, ekonomické podmienky, dostupné bývanie či celosvetová diverzifikácia výrazne prispievajú ku komplexnému a neustále sa meniacemu obrazu trhu s nehnuteľnosťami.

 

Očakávame, že sa ponuka nehnuteľností na domácom trhu výrazne prehĺbi, a rovnako porastú ceny nehnuteľností. Preto ak zvažujete kúpu, predaj či prenájom nehnuteľností, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre vás aby sme vám pomohli s úspešným predajom či kúpou a pomohli vám splniť vaše realitné sny.

Potrebujete pomôcť s kúpou nehnuteľnosti?
Kontaktujte nás

Autor článku -
Bc. Martin Šebesta MBA
Dátum publikovania - 22.11.2023
Kategória - Iné

Z kategórie

Odporúčané články

Ako industrializácia ovplyvňuje realitný trh na Záhorí
Iné 21.3.2024 - Ing. Michal Sládek
Ako industrializácia ovplyvňuje realitný trh na Záhorí
Rozvoj a rast priemyslu sú neoddeliteľnou súčasťou ekonomickej prosperity regiónov, pričom Záhorie nie je výnimkou. Industrializácia a výstavba podnikov prináša so sebou množstvo výhod, ale zároveň aj výzvy, najmä v oblasti nehnuteľností.   V tomto článku sa zameriame na to, ako industrializácia ovplyvňuje vývoj realitného trhu na Záhorí, ako a či vôbec vplýva na samotné […]
Vplyv marketingu na predaj nehnuteľnosti
Iné 15.2.2024 - Bc. Martin Šebesta MBA
Vplyv marketingu na predaj nehnuteľnosti
Predaj nehnuteľnosti predstavuje komplexný proces zložený z viacerých so sebou súvisiacich krokov. Neodmysliteľnou súčasťou spôsobu ako predať nehnuteľnosť je správne zvolený marketingový koncept komunikácie predaja či prenájmu.   V dobe digitalizácie to už nie je len o napísaní inzerátu a čakaní na kupca. Je potrebné rozmýšľať nad spôsobmi, ako dostať vašu predávanú nehnuteľnosť do popredia, […]
Investičné pozemky a byty na Záhorí
Iné 29.1.2024 - Ivan Žák
Investičné pozemky a byty na Záhorí
Záhorie je región, ktorý sa v posledných rokoch teší čoraz väčšej pozornosti investorov. Je to spôsobené predovšetkým jeho strategickou polohou, prírodnými krásami a rastúcou populáciou. Realitné kancelárie pôsobiace v tejto oblasti, ako aj my v Hestii, sa v súčasnosti rovnako zameriavajú aj na investičné pozemky a byty, čo sa zdá byť rozumnou voľbou z niekoľkých […]